Welcome Centre
O projekcie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został beneficjentem Programu „Welcome to Poland”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Projekt Welcome Centre Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogniwem rozwoju internacjonalizacji napisany przez pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej będzie realizowany przez najbliższe dwa lata.

Celem programu „Welcome to Poland” jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, m. in. poprzez zwiększenie potencjału uczelni w zakresie obsługi zagranicznych studentów i pracowników naukowych.

W ramach projektu na uczelni powstało Welcome Centre wchodzące w skład Biura Współpracy Międzynarodowej UKW. Do zadań Welcome Centre należy organizacja pobytu studentów zagranicznych, doktorantów oraz pracowników naukowych. Goście i studenci zagraniczni UKW mogą liczyć na wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych. Pracownicy Welcome Centre będą również zajmować się inicjatywami związanymi z integracją i adaptacją cudzoziemców w społeczności akademickiej.

Ważnym aspektem projektu są działania mające na celu tzw. internacjonalizację w domu. Ze środków NAWA finansowane będą zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim. W ramach projektu zostaną także przeprowadzone działania promocyjne.  

Logo Welcome Centre NAWA logo

Kontakt

Welcome Centre Biura Współpracy Międzynarodowej
ul. Chodkiewicza 30, budynek B, pokój 209
email: welcome@ukw.edu.pl
tel. 52 34 19 389